Vị Đắng

Cà phê có vị đắng
Ngăn cơn ngủ lơ mơ
Thuốc đắng và khó uống
Chữa trị bệnh trầm kha

Thuận ngôn nên nghịch nhĩ
Lời ngay gây chói tai
Sự thật nghe rất khó
Nhưng cần để nên người

Sự thật không mùi vị
Biết phải nếm thế nào?
Không thể nếm bằng lưỡi
Mà lòng vẫn đắng nhiều

Con ruồi chết vì mật
Thuốc đắng chữa bệnh đời
Người khôn nhờ sự thật
Lời Chúa luôn sáng soi

Đau khổ có giá trị
Thập Giá là tình ca
Nếu không có đau khổ
Con người sẽ kiêu sa.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.