Category Archives: Audio, Video

Mong Chờ Chúa Đến

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Mong Chờ Chúa Đến

Trời Cao

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Trời Cao

Lời Nguyện Từ Trái Tim

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời Nguyện Từ Trái Tim

AVE MARIA, ÔI MẸ XIN ĐOÁI THƯƠNG

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở AVE MARIA, ÔI MẸ XIN ĐOÁI THƯƠNG

Trời Cao Hỡi!

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Trời Cao Hỡi!

Ngài Ơi Xin Đến

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Ngài Ơi Xin Đến

Trời Cao

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Trời Cao

Sức mạnh của lời cầu nguyện là có thật

Tôi muốn kể cho các bạn một trải nghiệm đích thực mà tôi đã từng trải qua, một trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời mình, …

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Sức mạnh của lời cầu nguyện là có thật

Lễ Dâng Trông Đợi

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ Dâng Trông Đợi

Khúc Ca Tạ Ơn

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Khúc Ca Tạ Ơn

Xa Cách Nghìn Trùng

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Xa Cách Nghìn Trùng

Tâm Tình Tri Ân

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Tâm Tình Tri Ân

Ơn Chúa

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Ơn Chúa

Trên Quê Hương Việt Nam

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Trên Quê Hương Việt Nam

Mất

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Mất

Buông

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Buông

Đức Kitô Vua Vũ Trụ

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Đức Kitô Vua Vũ Trụ

Giêsu Vua Tình Yêu

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Giêsu Vua Tình Yêu

Trung Kiên Chờ Mẹ

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Trung Kiên Chờ Mẹ

Thân Lúa Miến

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Thân Lúa Miến

Vinh Quang Ngày Thế Mạt

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Vinh Quang Ngày Thế Mạt

Lời Nguyện Cầu Cho Quê Hương

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời Nguyện Cầu Cho Quê Hương

Tìm Về…

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Tìm Về…

Chút Lòng Son

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Chút Lòng Son

Bà Góa Nghèo Khó – Chúa Nhật 32 Thường niên, Năm B

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Bà Góa Nghèo Khó – Chúa Nhật 32 Thường niên, Năm B

Từ Chốn Luyện Hình

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Từ Chốn Luyện Hình

Đồng Xu Nhỏ 2

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Đồng Xu Nhỏ 2

Nếu

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Nếu

Dòng Đời

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Dòng Đời

Tiễn Đưa Ca 1

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Tiễn Đưa Ca 1

Chúa Là Đấng Từ Bi

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúa Là Đấng Từ Bi

Từ Nơi Ngục Hình

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Từ Nơi Ngục Hình

Mến Chúa Yêu Người

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Mến Chúa Yêu Người

Mẹ Ơi Cứu Giúp

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Mẹ Ơi Cứu Giúp

Hướng Trông Lên Trời

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Hướng Trông Lên Trời

Nơi Mẹ Con Tìm Về

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Nơi Mẹ Con Tìm Về

Sống Chứng Nhân

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Sống Chứng Nhân

Xin Chúa Cứu Khỏi Đại Dịch

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Xin Chúa Cứu Khỏi Đại Dịch

Mẹ Ơi Cứu Giúp

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Mẹ Ơi Cứu Giúp

Ngài Gọi Con Đi

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Ngài Gọi Con Đi