Category Archives: Audio, Video

Cầu Bình An Cho Thế Giới

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Cầu Bình An Cho Thế Giới

Trong Trái Tim Chúa

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Trong Trái Tim Chúa

Nước Thiên Chúa

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Nước Thiên Chúa

Tình Yêu và Lòng Thương Xót

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Tình Yêu và Lòng Thương Xót

Một Niềm Phó Thác

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Một Niềm Phó Thác

Giêsu Ánh Lửa Tình Yêu

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Giêsu Ánh Lửa Tình Yêu

Tình Chúa Yêu Con

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Tình Chúa Yêu Con

Ta Là Bánh Hằng Sống

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Ta Là Bánh Hằng Sống

Thần Lương Cứu Độ

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Thần Lương Cứu Độ

Sống Gần Mẹ

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Sống Gần Mẹ

Khát Khao

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Khát Khao

Kính Dâng Ba Ngôi

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Kính Dâng Ba Ngôi

Tạ Ơn Mẹ Maria

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Tạ Ơn Mẹ Maria

Đi về nhà Cha

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Đi về nhà Cha

Nếu Vắng Bóng Chúa

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Nếu Vắng Bóng Chúa

Giọt Lệ Ăn Năn

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Giọt Lệ Ăn Năn

Xin Sai Thánh Thần

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Xin Sai Thánh Thần

Thánh Thần Chúa Xuống

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh Thần Chúa Xuống

Giờ Đây Êm Ái

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Giờ Đây Êm Ái

Lạy Chúa Thánh Thần

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Lạy Chúa Thánh Thần

Hãy Theo Thầy

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Hãy Theo Thầy

Tâm Tình Xin Vâng

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Tâm Tình Xin Vâng

Chúa Về Trời

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúa Về Trời

Ngàn Hoa Thiêng Dâng Mẹ

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Ngàn Hoa Thiêng Dâng Mẹ

Lời Mẹ Nhắn Nhủ

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời Mẹ Nhắn Nhủ

Mừng Chúa Lên Trời

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Mừng Chúa Lên Trời

Chúa Là Tình Yêu

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúa Là Tình Yêu

Nguyện Xin Mẹ Maria

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Nguyện Xin Mẹ Maria

Dâng Mẹ Lời Kinh

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Dâng Mẹ Lời Kinh

30 Tháng 4 – NGÀY TANG THƯƠNG – Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCT

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở 30 Tháng 4 – NGÀY TANG THƯƠNG – Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCT

Hát Cho Việt Nam – Từ Yên

Xin giới thiệu đến quý Bạn đọc một ca khúc “Hát Cho Việt Nam” do chính tác giả trình bày. Những thao thức của tác giả về vận mệnh dân tộc cũng chính là những thao thức của tất cả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Hát Cho Việt Nam – Từ Yên

Mùa Hoa Đẹp Tươi Đã Về

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Mùa Hoa Đẹp Tươi Đã Về

Ngàn Hoa Đẹp Tươi

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Ngàn Hoa Đẹp Tươi

Trong Ân Tình Chúa

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Trong Ân Tình Chúa

Cảm Mến Tình Ngài

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Cảm Mến Tình Ngài

Cùng Chúa Con Đi

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Cùng Chúa Con Đi

Bài Ca Người Mục Tử

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài Ca Người Mục Tử

ĐÊM VIỆT NAM

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở ĐÊM VIỆT NAM

Chúa Chăn Nuôi Tôi

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúa Chăn Nuôi Tôi

Ánh Mắt Mẹ Nhân Từ

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Ánh Mắt Mẹ Nhân Từ