Category Archives: Audio, Video

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XII Thường Niên – Năm B

Advertisements

Hình ảnh | Posted on by

Bình An Ở Đâu?

Đăng tải tại Audio, Video

Gieo Mầm Tình Yêu

Đăng tải tại Audio, Video

Xin Dâng Lên Cha

Đăng tải tại Audio, Video

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm B

Hình ảnh | Posted on by

Can đảm làm nên lịch sử

Hình ảnh | Posted on by

Hiến dâng tình yêu

Đăng tải tại Audio, Video

Ngày Xưa Có Mẹ

Đăng tải tại Audio, Video

Thánh Antôn Pađua

Đăng tải tại Audio, Video

Giáo Hội Năm Châu 11/06/2018: ĐHY Trần Nhật Quân hướng dẫn buổi cầu nguyện tưởng niệm Thiên An Môn

Đăng tải tại Audio, Video

Biểu Tình Phản đối dự luật đặc khu cho thuê đất 99 năm

Đăng tải tại Audio, Video

Ta Là Bánh Hằng Sống

Đăng tải tại Audio, Video

Dưới Áo Mẹ Từ Bi

Đăng tải tại Audio, Video

Mẹ là bóng mát

Đăng tải tại Audio, Video

Ca Dao Mẹ Dịu Hiền

Đăng tải tại Audio, Video

Hoa Hồng Thiêng Kỳ Diệu, Trình bày: Ca sĩ Lệ Hằng

Đăng tải tại Audio, Video

Dâng Mẹ

Đăng tải tại Audio, Video

Chào Chúa Thánh Linh

Đăng tải tại Audio, Video

Thánh Thần Hãy Đến

Đăng tải tại Audio, Video

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Hình ảnh | Posted on by

Xin Sai Thánh Thần

Đăng tải tại Audio, Video

Mẹ Đẹp Tươi

Đăng tải tại Audio, Video

Lời Ca Dâng Mẹ

Đăng tải tại Audio, Video

Tình Khúc Tạ Ơn

Đăng tải tại Audio, Video

Vòng hoa dâng Mẹ

Đăng tải tại Audio, Video

40 Giây Lời Chúa: Lễ Chúa Lên Trời

Hình ảnh | Posted on by

Ngàn Hoa Đẹp Tươi

Đăng tải tại Audio, Video

Chúa Về Trời

Đăng tải tại Audio, Video

Ngàn hoa đẹp tươi

Đăng tải tại Audio, Video

Dâng Niềm Tri Ân

Đăng tải tại Audio, Video

Mẹ Tuyệt Mỹ

Đăng tải tại Audio, Video

Mùa hoa về rồi

Đăng tải tại Audio, Video

Dâng Lên Cha Mẹ

Đăng tải tại Audio, Video

Nhạc Khúc Yêu Thương

Đăng tải tại Audio, Video

Giuse Xóm Nhỏ

Đăng tải tại Audio, Video

Xin Vòng Tay Yêu Thương

Đăng tải tại Audio, Video

ĐÊM VIỆT NAM

Đăng tải tại Audio, Video

LÒNG NGƯỜI VÀ XÃ HỘI TỬ TẾ: LM. GIUSE NGUYỄN VĂN TOẢN, DCCT

Đăng tải tại Audio, Video

Bài Ca Cảm Tạ

Đăng tải tại Audio, Video

Vẫn Còn Đây Các Con Của Mẹ – Nguyệt Ánh và Việt Dzũng

Đăng tải tại Audio, Video