Category Archives: Audio, Video

Điều Răn Mới

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Điều Răn Mới

Nến Hồng Dâng Mẹ

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Nến Hồng Dâng Mẹ

Dâng Mẹ Ngàn Hoa

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Dâng Mẹ Ngàn Hoa

Mẹ Fatima

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Mẹ Fatima

Ngũ Sắc Dâng Mẹ

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Ngũ Sắc Dâng Mẹ

Vành khăn tang cho Bucha-Ukraine

Hình ảnh Tàn sát dã man của lính Nga đối với người dân Ukraine tại Bucha

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Vành khăn tang cho Bucha-Ukraine

Bài Ca Người Mục Tử

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài Ca Người Mục Tử

Mẹ Đẹp Tươi

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Mẹ Đẹp Tươi

Chúa Là Mục Tử

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúa Là Mục Tử

Tình Khúc Tri Ân 6

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Tình Khúc Tri Ân 6

Tình Khúc Tri Ân 5

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Tình Khúc Tri Ân 5

Tình Khúc Tri Ân 4

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Tình Khúc Tri Ân 4

Mẹ Đẹp Tươi

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Mẹ Đẹp Tươi

Con Xin Dâng Mẹ

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Con Xin Dâng Mẹ

Lạy Chúa! Con Yêu Mến Ngài

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Lạy Chúa! Con Yêu Mến Ngài

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật III Phục Sinh, Năm C

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật III Phục Sinh, Năm C

Tình Khúc Tri Ân 3

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Tình Khúc Tri Ân 3

Sống và hiểu nhau

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Sống và hiểu nhau

Mừng Chúa Phục Sinh

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Mừng Chúa Phục Sinh

Chúa Nhật II Phục Sinh

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúa Nhật II Phục Sinh

Hai bàn tay cha

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Hai bàn tay cha

Tạ Ơn Lòng Chúa Xót Thương

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Tạ Ơn Lòng Chúa Xót Thương

Hương Kinh Gia Đình

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Hương Kinh Gia Đình

Vì Chúa đã sống lại. Hallelujah!

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Vì Chúa đã sống lại. Hallelujah!

Hoan Ca Phục Sinh

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Hoan Ca Phục Sinh

Vang Lên Muôn Lời Ca

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Vang Lên Muôn Lời Ca

Nào Hãy Mừng Vui

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Nào Hãy Mừng Vui

Xin Mẹ Thương Ukraine Và Thế Giới

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Xin Mẹ Thương Ukraine Và Thế Giới

Canvê Chiều Buồn

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Canvê Chiều Buồn

Đường Tình Thập Giá

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Đường Tình Thập Giá

Đường Lên Canvê

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Đường Lên Canvê

Thánh Giá Đức Kitô

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh Giá Đức Kitô

Trên Đỉnh Đồi Xa

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Trên Đỉnh Đồi Xa

Tình Yêu Đồi Canvê

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Tình Yêu Đồi Canvê

Lời nguyện cho Thế Giới

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời nguyện cho Thế Giới

Lòng Con Thống Hối

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Lòng Con Thống Hối

Dâng Mẹ Lời Kinh

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Dâng Mẹ Lời Kinh

Trên Cây Thập Giá

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Trên Cây Thập Giá

Ai Không Có Tội

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Ai Không Có Tội

Tình Yêu Và Thập Tự

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Tình Yêu Và Thập Tự