Category Archives: Audio, Video

Tràng Mân Côi

Advertisements

Đăng tải tại Audio, Video

Nữ Vương Mân Côi

Đăng tải tại Audio, Video

Sao em không lần chuỗi (Tam Ca Áo Trắng)

Đăng tải tại Audio, Video

Cho Con Say Tình Chúa

Đăng tải tại Audio, Video

Dâng Mẹ Kinh Mân Côi

Đăng tải tại Audio, Video

Maria Mẹ Của Con

Đăng tải tại Audio, Video

Tình Khúc Mân Côi

Đăng tải tại Audio, Video

Sao Anh siêng lần chuỗi

…ca khúc này lấy cảm hứng từ bức hình người đàn ông chạy xe ôm đang cầm tràng chuỗi trên tay để lần hạt trong khi chờ khách…

Đăng tải tại Audio, Video, Chia sẻ

Hội luận Cà Phê Đá – Thủ Đoạn Chính Trị của Cộng Sản

Đăng tải tại Audio, Video

Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong và những lời ‘sấm ngôn’ thức tỉnh toàn dân thoát khỏi chế độ C.S

Đăng tải tại Audio, Video

Giải trừ độc tài toàn trị – bài giảng lễ công lý và hòa bình – Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đăng tải tại Audio, Video

Kinh Hòa Bình

Đăng tải tại Audio, Video

Chuỗi Mân Côi Dâng Mẹ

Đăng tải tại Audio, Video

Kinh Mân Côi Niềm Hy Vọng

Đăng tải tại Audio, Video

Mừng Kính Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Đăng tải tại Audio, Video

Xin Mẹ Thương Con

Đăng tải tại Audio, Video

Bao Giờ

ĐK. Bao giờ, đến bao giờ con không còn lỗi Chúa ơi. Bao giờ, đến bao giờ con nên trọn lành Chúa ơi. Xin Ngài chớ chấp tội vì con yếu đuối Chúa ơi. Chúa ơi, giây phút này con … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Audio, Video

Cảm Tạ Hồng Ân

Đăng tải tại Audio, Video

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm B

Hình ảnh | Posted on by

Chúa Luôn Quan Phòng

Đăng tải tại Audio, Video

Có Bao Giờ

Đăng tải tại Audio, Video

Xin Cho Con Biết Chúa

Đăng tải tại Audio, Video

Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện

Đăng tải tại Audio, Video

Những lời cầu nguyện dâng lên Mẹ Maria

Đăng tải tại Audio, Video

Tình Cha

Đăng tải tại Audio, Video

Nguyện Ca

Đăng tải tại Audio, Video

Chúa Hiểu Lòng Con

Đăng tải tại Audio, Video

Thánh Ý Chúa

Đăng tải tại Audio, Video

Xin Chúa Đỡ Nâng Đời Con

Đăng tải tại Audio, Video

Chúa và Con

Đăng tải tại Audio, Video

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXII Thường niên, năm B

Đăng tải tại Audio, Video

Tình Mẹ nhân thế

Đăng tải tại Audio, Video

Con Đường Giêsu

Đăng tải tại Audio, Video

Khúc Ca Tạ Ơn

Đăng tải tại Audio, Video

Chúa Là Tất Cả Đời Con

Đăng tải tại Audio, Video

Tình Ca Vô Tận

Đăng tải tại Audio, Video

Con Chỉ Là Tạo Vật

Đăng tải tại Audio, Video

Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai?

Đăng tải tại Audio, Video

Bao La Tình Chúa -Hiền Thục

Đăng tải tại Audio, Video

Tình Yêu Thiên Chúa

Đăng tải tại Audio, Video