Category Archives: Audio, Video

Hàng triệu chết oan tại Hồ Bắc trong dịch bệnh sẽ cướp đi hàng triệu mạng người khác trên thế giới

Đăng tải tại Audio, Video

Chút Lòng Son

Đăng tải tại Audio, Video

Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai?

Đăng tải tại Audio, Video

Lạy Mẹ Nhân Ái (Lời Nguyện Trong Cơn Đại Dịch)

Đăng tải tại Audio, Video

Tình Yêu và Thập Giá

Đăng tải tại Audio, Video

Chỉ Mình Chúa Biết

Đăng tải tại Audio, Video

Từ lúc Mẹ nói lời Xin Vâng

Đăng tải tại Audio, Video

Nguyện Chúa Xót Thương

Đăng tải tại Audio, Video

Trong Trái Tim Chúa

Video | Posted on by

Lạy Chúa Xin Chữa Lành Chúng Con

Đăng tải tại Audio, Video

Tình trạng kinh hoàng ở Bergamo: Nhà xác hết chỗ, quan tài quàn trong nhà thờ. Tường trình của ĐGM

Đăng tải tại Audio, Video

Chúa Là Mục Tử

Đăng tải tại Audio, Video

Tự Tình Sám Hối

Đăng tải tại Audio, Video

Tâm Tình Sám Hối

Đăng tải tại Audio, Video

Kinh Hòa Bình

Đăng tải tại Audio, Video

Chúa Là Con Đường

Đăng tải tại Audio, Video

Sống chay là sống hiện tại

Đăng tải tại Audio, Video

Lời Nguyện Cầu

Đăng tải tại Audio, Video

Sứ điệp ĐTC nhân Ngày Thế Giới Người nghèo lần thứ 3

Đăng tải tại Audio, Video

Tình Chúa Tình Con

Đăng tải tại Audio, Video

Chậm Chậm Bước Chân

Đăng tải tại Audio, Video

Tìm Về Bên Chúa

Đăng tải tại Audio, Video

Trở Về Trong Tình Chúa

Đăng tải tại Audio, Video

Đường Tình Yêu

Đăng tải tại Audio, Video

Ăn Năn

Đăng tải tại Audio, Video

Sám Hối 3

Đăng tải tại Audio, Video

Hạt Bụi Đời Con

Đăng tải tại Audio, Video

Bận Lòng Cùng Chúa

Đăng tải tại Audio, Video

Yêu Thương Tha Nhân Không Giới Hạn

Đăng tải tại Audio, Video

Khúc Ca Tạ Ơn

Đăng tải tại Audio, Video

Cuộc sống yêu thương

Đăng tải tại Audio, Video

Tâm Tình Ca 3

Đăng tải tại Audio, Video

Cho Con Biết Yêu Thương

Đăng tải tại Audio, Video

Xin Mẹ Chữa Lành (dịch cúm Corona)

Đăng tải tại Audio, Video

Ánh Sáng Và Bóng Tối

Đăng tải tại Audio, Video

Lo Gì

Đăng tải tại Audio, Video

Tạ Ơn Thiên Chúa

Đăng tải tại Audio, Video

Khúc Ca Cảm Tạ

Đăng tải tại Audio, Video

Muôn đời tạ ơn

Đăng tải tại Audio, Video

Quảng Đại Hiến Dâng

Đăng tải tại Audio, Video