About

Kính chào quý Bạn đọc,

Dân Chúa Hiệp Thông được chào đời là do nhu cầu chia sẻ Tin Mừng, cùng giúp nhau sống đạo và giữ Đức tin.

Chủ trương của Dân Chúa Hiệp Thông:

– Trung thành với Giáo huấn của Giáo hội

– Quan tâm đến vận mệnh Giáo hội Mẹ

– Quan tâm đến vận mệnh dân tộc, đất nước

– Tôn trọng Công Lý và Sự Thật

– Tôn trọng sự khác biệt

***************************

Thư từ, bài vở, góp ý xin gởi về: danchuahiepthong@gmail.com