Các bài viết cũ

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm B

Advertisements

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm B

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Lễ Chúa Ki-tô Vua, Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

Một cánh tay vươn lên, hàng vạn cánh tay vươn lên

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Kiệu Lá

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A

Hình ảnh | Posted on by

ĐTC Phanxicô dạy cầu nguyện

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật III Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Lễ Chúa Chịu Phép Rửa – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Lễ Mẹ Thiên Chúa

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật I Mùa Vọng

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm C

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây lời chúa – CN 31 Thường Niên – C

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm C

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXIII Thường Niên, Năm C

Hình ảnh | Posted on by

Dân đóng thuế để đảng bảo vệ Formosa

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm C

Hình ảnh | Posted on by

GP Vinh: Ban Công Lý và Hòa Bình tổ chức ngày môi trường 07/8/2016

Giáo phận Vinh nằm ngay ở vùng đất Miền Trung, nơi có thảm họa môi trường do Formosa gây nên. 

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm C

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật 13 Thường Niên, Năm C

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XII Thường Niên – Năm C

Hình ảnh | Posted on by

CẢM ƠN ĐỜI

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Lễ Mình Máu Chúa Giêsu, năm C

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Vọng Lễ Hiện Xuống

Hình ảnh | Posted on by