Các bài viết cũ

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm B

Advertisements

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm B

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XII Thường Niên – Năm B

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm B

Hình ảnh | Posted on by

Can đảm làm nên lịch sử

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Lễ Chúa Lên Trời

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật VI Phục Sinh

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật IV Phục Sinh

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật III Phục Sinh

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật II Phục Sinh

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật Phục Sinh

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Vọng Phục Sinh Năm B

Hình ảnh | Posted on by

Thông báo v/v khánh thành bia tưởng niệm Dr.Neudeck tại Troisdorf ngày 12.5.2018

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật III Mùa Chay, Năm B

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật VI Mùa Thường Niên, Năm B

Hình ảnh | Posted on by

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa – Năm B

Hình ảnh | Posted on by

Lễ Hiển Linh

Hình ảnh | Posted on by

Lạy Cha, Cha đã cho chúng con sống thêm một năm, đi thêm một đoạn đường đời. Nhìn lại đoạn đường đã qua, chúng con chỉ biết nói lên lời tạ ơn chân thành, vì Cha vẫn cho chúng con … Tiếp tục đọc

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm B

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm B

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm B

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Lễ Chúa Ki-tô Vua, Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

Một cánh tay vươn lên, hàng vạn cánh tay vươn lên

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Kiệu Lá

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A

Hình ảnh | Posted on by

ĐTC Phanxicô dạy cầu nguyện

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by