Các bài viết cũ

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B

Advertisements

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật VI Mùa Thường Niên, Năm B

Hình ảnh | Posted on by

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa – Năm B

Hình ảnh | Posted on by

Lễ Hiển Linh

Hình ảnh | Posted on by

Lạy Cha, Cha đã cho chúng con sống thêm một năm, đi thêm một đoạn đường đời. Nhìn lại đoạn đường đã qua, chúng con chỉ biết nói lên lời tạ ơn chân thành, vì Cha vẫn cho chúng con … Tiếp tục đọc

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm B

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm B

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm B

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Lễ Chúa Ki-tô Vua, Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

Một cánh tay vươn lên, hàng vạn cánh tay vươn lên

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Kiệu Lá

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A

Hình ảnh | Posted on by

ĐTC Phanxicô dạy cầu nguyện

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật III Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Lễ Chúa Chịu Phép Rửa – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Lễ Mẹ Thiên Chúa

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật I Mùa Vọng

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm C

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây lời chúa – CN 31 Thường Niên – C

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm C

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXIII Thường Niên, Năm C

Hình ảnh | Posted on by

Dân đóng thuế để đảng bảo vệ Formosa

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm C

Hình ảnh | Posted on by

GP Vinh: Ban Công Lý và Hòa Bình tổ chức ngày môi trường 07/8/2016

Giáo phận Vinh nằm ngay ở vùng đất Miền Trung, nơi có thảm họa môi trường do Formosa gây nên. 

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm C

Hình ảnh | Posted on by