Category Archives: Audio, Video

Có Biết Bao Điều

Advertisements

Đăng tải tại Audio, Video

Con Vẫn Trông Cậy Chúa

Hình ảnh | Posted on by

Kiếp Phù Hoa

Đăng tải tại Audio, Video

Tình Thương Nhiệm Mầu

Đăng tải tại Audio, Video

Từ Vực Sâu

Đăng tải tại Audio, Video

Xin cho con dừng chân

Đăng tải tại Audio, Video

Hỡi người hãy nhớ

Đăng tải tại Audio, Video

Con hướng về Chúa

Đăng tải tại Audio, Video

Chúa là Đấng từ bi

Đăng tải tại Audio, Video

Chúa Tới Gọi Con Về

Đăng tải tại Audio, Video

Xin Ngài Thương Con

Đăng tải tại Audio, Video

Từ Chốn Luyện Hình

Đăng tải tại Audio, Video

Cát Bụi Hư Vô

Đăng tải tại Audio, Video

Người Công Giáo nói gì về lễ hội Halloween?

Đăng tải tại Audio, Video

Kinh Ăn Năn Tội

Đăng tải tại Audio, Video

Thời Gian Và Cuộc Đời Của Một Người

Đăng tải tại Audio, Video

Bài giảng Chủ nghĩa CS – ÁC MỘNG CỦA NHÂN LOẠI của LM Nguyễn Ngọc Nam Phong

Đăng tải tại Audio, Video

Lòng Bao Dung

Đăng tải tại Audio, Video

Kinh Mân Côi Vạn Năng

Đăng tải tại Audio, Video

Cho Con Vững Tin – Tam Ca Áo Trắng

Đăng tải tại Audio, Video

Chứng Nhân Tình Yêu

Đăng tải tại Audio, Video

Chỉ Mình Chúa Biết

Đăng tải tại Audio, Video

Lòng Chúa Bao Dung

Đăng tải tại Audio, Video

Tràng Mân Côi

Đăng tải tại Audio, Video

Nữ Vương Mân Côi

Đăng tải tại Audio, Video

Sao em không lần chuỗi (Tam Ca Áo Trắng)

Đăng tải tại Audio, Video

Cho Con Say Tình Chúa

Đăng tải tại Audio, Video

Dâng Mẹ Kinh Mân Côi

Đăng tải tại Audio, Video

Maria Mẹ Của Con

Đăng tải tại Audio, Video

Tình Khúc Mân Côi

Đăng tải tại Audio, Video

Sao Anh siêng lần chuỗi

…ca khúc này lấy cảm hứng từ bức hình người đàn ông chạy xe ôm đang cầm tràng chuỗi trên tay để lần hạt trong khi chờ khách…

Đăng tải tại Audio, Video, Chia sẻ

Hội luận Cà Phê Đá – Thủ Đoạn Chính Trị của Cộng Sản

Đăng tải tại Audio, Video

Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong và những lời ‘sấm ngôn’ thức tỉnh toàn dân thoát khỏi chế độ C.S

Đăng tải tại Audio, Video

Giải trừ độc tài toàn trị – bài giảng lễ công lý và hòa bình – Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đăng tải tại Audio, Video

Kinh Hòa Bình

Đăng tải tại Audio, Video

Chuỗi Mân Côi Dâng Mẹ

Đăng tải tại Audio, Video

Kinh Mân Côi Niềm Hy Vọng

Đăng tải tại Audio, Video

Mừng Kính Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Đăng tải tại Audio, Video

Xin Mẹ Thương Con

Đăng tải tại Audio, Video

Bao Giờ

ĐK. Bao giờ, đến bao giờ con không còn lỗi Chúa ơi. Bao giờ, đến bao giờ con nên trọn lành Chúa ơi. Xin Ngài chớ chấp tội vì con yếu đuối Chúa ơi. Chúa ơi, giây phút này con … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Audio, Video