Category Archives: Audio, Video

Giêsu Vua Tình Yêu

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Giêsu Vua Tình Yêu

Hãy Chỗi Dậy

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Hãy Chỗi Dậy

Chiếc vali hành lý cuối đời

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Chiếc vali hành lý cuối đời

Xin Nhớ Đến Tôi – Xin Ngài Xót Thương Tôi

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Xin Nhớ Đến Tôi – Xin Ngài Xót Thương Tôi

Nguyện Cầu Chúa Thương

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Nguyện Cầu Chúa Thương

Tình Cha Cho Con

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Tình Cha Cho Con

Một Ngày – Một Đời

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Một Ngày – Một Đời

Vươn Cao Linh Hồn

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Vươn Cao Linh Hồn

Xin Mẹ Thương

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Xin Mẹ Thương

Sự Sống Đã Đổi Thay

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Sự Sống Đã Đổi Thay

Từ Chốn Tối Tăm

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Từ Chốn Tối Tăm

Từ Vực Sâu

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Từ Vực Sâu

Bài diễn thuyết của Joe Biden sau khi thắng cử tổng thống (có thuyết minh)

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài diễn thuyết của Joe Biden sau khi thắng cử tổng thống (có thuyết minh)

40 giây Lời Chúa CN 32 TN Năm A

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 giây Lời Chúa CN 32 TN Năm A

Chúa Sẽ Đến Bất Ngờ

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúa Sẽ Đến Bất Ngờ

Mong Về

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Mong Về

Con Vẫn Trông Cậy Chúa

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Con Vẫn Trông Cậy Chúa

Cảm Mến Ân Tình

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Cảm Mến Ân Tình

Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi

Từ Chốn Luyện Hình

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Từ Chốn Luyện Hình

Mừng Các Thánh

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Mừng Các Thánh

Trung Kiên Chờ Mẹ

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Trung Kiên Chờ Mẹ

Tấm Lòng Khiêm Cung

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Tấm Lòng Khiêm Cung

Lời Cầu Xin cho Quê Hương

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời Cầu Xin cho Quê Hương

Bài Ca Bác Ái

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài Ca Bác Ái

Khúc Ca Tạ Ơn

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Khúc Ca Tạ Ơn

Đâu Có Tình Yêu Thương

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Đâu Có Tình Yêu Thương

Lời Kinh Hoà Bình

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời Kinh Hoà Bình

Tâm Sự Với Chúa

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Tâm Sự Với Chúa

Tình Khúc

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Tình Khúc

Nguyện Xin Mẹ Maria

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Nguyện Xin Mẹ Maria

Tình Con Dâng Chúa

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Tình Con Dâng Chúa

Chúa Mời Chúng Ta

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúa Mời Chúng Ta

Con Xin Dâng Mẹ

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Con Xin Dâng Mẹ

Mơ Về Bên Mẹ

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Mơ Về Bên Mẹ

Lời Mẹ Nhắn Nhủ

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời Mẹ Nhắn Nhủ

Kinh Hòa Bình

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Kinh Hòa Bình

Lời Nguyện Dâng Mẹ

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời Nguyện Dâng Mẹ

Chuỗi Ngọc Mân Côi

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Chuỗi Ngọc Mân Côi

MỪNG THÁNH TÊ-RÊ-SA

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở MỪNG THÁNH TÊ-RÊ-SA