Category Archives: Audio, Video

Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi nhân dân Iraq trước chuyến viếng thăm nước này

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi nhân dân Iraq trước chuyến viếng thăm nước này

Nếu Con Chợt Nhớ

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Nếu Con Chợt Nhớ

Chúa Đau Cùng Con

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúa Đau Cùng Con

Nếu ngày mai …

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Nếu ngày mai …

Thánh Giá Ngài

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh Giá Ngài

Quả Tim Mới

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Quả Tim Mới

Lời Thiêng

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời Thiêng

Tình Yêu Thánh Giá

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Tình Yêu Thánh Giá

Tình Chúa Yêu Con

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Tình Chúa Yêu Con

Con Đường Chúa Đã Đi Qua

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Con Đường Chúa Đã Đi Qua

Cuộc Đời Đong Đưa

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Cuộc Đời Đong Đưa

Tình Yêu Gọi Mời

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Tình Yêu Gọi Mời

LẶNG – HIỀN THỤC

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở LẶNG – HIỀN THỤC

Xin Cho Con Yêu Đời Yêu Người

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Xin Cho Con Yêu Đời Yêu Người

Cám Dỗ Trong Đời

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Cám Dỗ Trong Đời

Tình Yêu Thập Giá

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Tình Yêu Thập Giá

Con Nay Trở Về

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Con Nay Trở Về

Tình Chúa Yêu Con

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Tình Chúa Yêu Con

Ngày Xuân cầu cho Cha Mẹ

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Ngày Xuân cầu cho Cha Mẹ

Mẹ Đẹp Tươi

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Mẹ Đẹp Tươi

Con Tạ Ơn Chúa

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Con Tạ Ơn Chúa

Chúa Là Cùng Đích Đời Con

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúa Là Cùng Đích Đời Con

Chúa Là Nguồn Cậy Trông

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúa Là Nguồn Cậy Trông

Xin Chúa Cứu Chữa Con

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Xin Chúa Cứu Chữa Con

Xin Dẫn Dắt Con

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Xin Dẫn Dắt Con

Lời Ngài

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời Ngài

Làm Sao Dám Quên

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Làm Sao Dám Quên

Thắp Sáng Trong Con

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Thắp Sáng Trong Con

Cuộc Sống

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Cuộc Sống

Dâng Ngài

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Dâng Ngài

Ở Lại Với Ta

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Ở Lại Với Ta

Lắng Nghe Tiếng Chúa

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Lắng Nghe Tiếng Chúa

Này Con Xin Đến

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Này Con Xin Đến

Bốn Mùa Yêu Thương

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Bốn Mùa Yêu Thương

Thần Khí Chúa Đã Sai Tôi Đi

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Thần Khí Chúa Đã Sai Tôi Đi

Lời Chúa Trong Đời

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời Chúa Trong Đời

Ba Vua Đăng Trình

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Ba Vua Đăng Trình

Niềm Tin Lên Đường

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Niềm Tin Lên Đường

Maria Mẹ Thiên Chúa

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Maria Mẹ Thiên Chúa

Loài Người Ơi

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Loài Người Ơi