Ngày lại ngày

Ông Trời xếp đặt nắng mưa
tôi thì… lo chuyện cơm trưa, cơm chiều

Một ngày, cơm nước bao nhiêu
một ngày mưa nắng mới nhiều tâm tư…
may mà còn có trang thơ
để tôi trải nắng phơi mưa cho đời…

Nửa cho tôi, nửa cho người
lạ thay không thể chia đôi hai phần!
nhiều lúc tôi để lên cân
thấy tôi phần nặng, thôi cười cho qua!

Ra vườn, nói chuyện với hoa
vào nhà cơm nước bày ra một ngày
Yên thân với kiếp lưu đày
không yên tâm được ngó về cố hương!

Làm thơ tôi nối cái buồn
cái vui bất chợt khi còn khi không…
tháng ngày theo nước trôi sông
thì thôi mình cũng theo dòng thời gian…

huệthu

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.