Cầu Xin Thánh Thần

Thánh Thần Thiên Chúa Ngôi Ba
Xin đổ chan hòa ơn thánh trời cao
Thánh Thần Thiên Chúa tình yêu
Xin thương và ngự đến mau, lạy Ngài!

Kiếp người – khổ não trần ai
Nhiều oan, lắm ức, đắng cay bao điều
Lo toan nắng sớm, mưa chiều
Ưu tư ngày tháng còn nhiều tội khiên

Xin Ngài mau đến ủi an
Sáng soi, nâng đỡ bước chân lữ hành
Có Ngài đời sẽ an lành
Nhờ Ngài thúc giục sống tình yêu thương

Nhân gian một chuyến vấn vương
Xin thêm can đảm biết buông sự đời
Sau khi Con Chúa lên trời
Thánh Thần xuống bảo trợ người trần gian.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.