Đức Thánh Cha Phanxicô cải tổ ‘Hiến pháp’ Vương Quốc Vatican

Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành một Luật căn bản mới, thay thế luật năm 2000, “để đáp ứng nhu cầu của thời đại”. Luật ấy làm cho tất cả các cam kết quốc tế do Tòa thánh đảm nhận có hiệu lực đối với Vương Quốc. Ủy ban Tòa Thánh không còn giới hạn chỉ dành cho các Hồng Y, nhưng mở ra cho giáo dân và phụ nữ cũng có thể tham gia, và ủy ban này cũng dự kiến các quy định chặt chẽ hơn cho ngân sách tư vấn tạm thời và chung cuộc.

(Tin Vatican – Salvatore Cernuzio)

Để “đáp ứng các nhu cầu của thời đại chúng ta” và để “làm cho các tình huống hoạt động” xuất phát từ các cam kết quốc tế do Tòa Thánh đảm nhận “với các yêu cầu đổi mới mà thực tế đòi hỏi”, Đức Thánh Cha hôm nay, 13 tháng 5, nhân Lễ Đức Mẹ Fatima, đã ban hành Luật Căn bản mới cho Vương quốc Vatican.

Do đó, Đức Thánh Cha canh tân ‘Hiến pháp’ của Vương Quốc Vatican, thay thế cho luật ngày 26 tháng 11 năm 2000 do Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ban hành, bản này thay thế cho bản văn ngày 7 tháng 6 năm 1929 do Đức Piô XI ban hành.

Do đó, cuộc cải cách rập khuôn theo khuôn khổ của nhiều cuộc cải cách được thực hiện trong mười năm của triều đại Giáo Hoàng Phanxicô. Trên thực tế, Luật “đảm nhận và hoàn thiện” các cập nhật quy định đã được ban hành và hồ sơ thể chế được đưa vào hoạt động trong Vương quốc Vatican với sự cải cách của Luật về các nguồn luật, Luật về Quản trị Vương quốc Vatican, và luật điều chỉnh hệ thống tư pháp.

Theo quy định trong “Hiến pháp” năm 2000, Đức Thánh Cha xác nhận “toàn bộ thẩm quyền” của Đức Thánh Cha tối cao “bao gồm” toàn bộ các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”.

“Tính đặc thù và quyền tự chủ của hệ thống pháp luật Vatican” cũng được xác nhận, và khác biệt với hệ thống của Giáo triều Rôma.

Quyền tài phán của Nhà nước đối với các khu vực ngoài lãnh thổ, hay đúng hơn là “việc thực thi bất kỳ quyền lực nào đối với lãnh thổ, được xác định bởi Hiệp ước Lateran, và trong các lãnh thổ và khu vực nơi các cơ quan Nhà nước hoặc Tòa thánh hoạt động và các bảo đảm và quyền miễn trừ cá nhân và chức năng có hiệu lực theo luật pháp quốc tế” cũng được xác nhận.

Đức Thánh Cha cũng xác nhận chức năng lập pháp của Ủy ban Tòa Thánh cho Vương Quốc Vatican, cho đến nay bao gồm một Hồng Y Chủ tịch (đồng thời là Chủ tịch của Chính phủ) và các Hồng Y khác.

Với Luật cơ bản mới – và đây là một trong những điều mới – ngoài các Hồng Y, Ủy ban cũng sẽ bao gồm “các thành viên khác” do Đức Thánh Cha bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm. Vì vậy, nam nữ tu sĩ hay giáo sĩ cũng như giáo dân có thể được bổ nhiệm.

Một điều mới lạ quan trọng khác liên quan đến các quy định chặt chẽ và chi tiết hơn liên quan đến ngân sách tạm thời và cuối cùng phải được Ủy ban Tòa Thánh cân nhắc hàng năm, “phù hợp với các quy tắc kế toán” và “với các điều lệ hiệu lực của pháp luật”. Ủy ban cân nhắc kế hoạch tài chính ba năm phải đệ trình “những hoạt động này trực tiếp với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha”. Ngân sách phải bảo đảm sự “cân bằng” thu chi” và phải dựa trên những “nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, công bằng”.

Vietcatholic

Bài này đã được đăng trong Giáo hội. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.