Máy bay không người lái Ukraine hướng dẫn lính Nga cách đầu hàng

Lời kêu gọi của Ukraine gởi tới lính Nga: “Hãy đầu hàng nếu các người muốn sống”

Drohne của Ukraine hướng dẫn những lính Nga muốn đầhàng, không muốn chết một cách vô nghĩa cho Putin.

Dù sao, những lính Nga thiếu trang bị, ngơ ngác không thể có cơ hội thắng được đội quân Ukraine có tinh thần, ý chí rất cao, cùng với những trang thiết bị hiện đại của Phương Tây.

Bài này đã được đăng trong Audio, Video. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.