Chào mừng Năm Mới Quý Mão

Chào mừng Quý Mão mới vừa sang
Khai bút đầu xuân chúc mấy hàng
Thế giới năm châu càng phát triển
Đồng hương đồng đội được an khang

Bệnh tình Covid không còn nữa
Cuộc chiến Ukrain sớm lụi tàn
Nhân loại tương thân cùng hợp tác
Thanh bình hạnh phúc khắp nhân gian.

Hà Thượng Thủ

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.