Sống xứng đáng với phẩm giá Ki-tô hữu

Xin cho chúng con luôn nhớ rằng từ thân phận phàm nhân tội lỗi, chúng con đã được Chúa nâng lên, được thông phần bản tính Thiên Chúa, được trở nên chi thể trong Thân mình Chúa, được trở nên …

***

Dưới góc nhìn tự nhiên, chúng ta thấy bản thân mình chẳng có gì đặc biệt, không có gì cao quý.

Một số người khác nhận định rằng con người chỉ là một loài sinh vật tiến hóa cao, có tư duy, có lý trí.

Thế nhưng, theo nhãn quan đức tin, Hội thánh dạy chúng ta biết rằng Ki-tô hữu là người rất đáng trân trọng. Chúng ta hãy lắng nghe thánh Lê-ô Cả giáo hoàng nói về giá trị của Ki-tô hữu như sau:  

“Hỡi các Ki-tô hữu, hãy ý thức về phẩm giá của bạn.

Giờ đây bạn đã được thông phần bản tính Thiên Chúa, đừng để mình bị thoái hóa qua việc trở lại với lối sống bất xứng đã qua.

Bạn hãy nhớ Chúa Giê-su là Đầu của bạn và bạn là chi thể của Ngài.

Hãy nhớ rằng bạn đã được cứu thoát khỏi quyền lực tối tăm, đã được đưa vào trong ánh sáng và Nước Thiên Chúa.

Nhờ Bí tích Thánh Tẩy, bạn đã trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần (…..) được cứu chuộc bằng Máu Đức Ki-tô.” (Trích bài giảng của Thánh Lê-ô Cả, giáo hoàng).

Thật lạ lùng! Chúng ta là người phàm, mang thân phận bụi tro mà được Thiên Chúa nâng lên cao và ban cho những diễm phúc tuyệt vời như thế thì hạnh phúc biết bao!

Đây là hồng ân trên cả tuyệt vời!  

Vì thế, những ân huệ cao quý nầy cần được bảo vệ, canh phòng cẩn thận, như lời thánh Phao-lô dạy: “Anh em chứa đựng những kho tàng đó trong những bình sành” (2 Cor 4, 7). Bình sành đó là thân xác rất mỏng giòn yếu đuối của chúng ta. Sống trong một xã hội xô bồ, có nhiều cám dỗ, va chạm, giằng co… thì việc bảo vệ phẩm chất cao đẹp của mình không tan vỡ là điều rất khó.

Qua Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy chúng ta hãy làm như người chủ khôn ngoan, canh phòng cẩn mật, không để cho kẻ trộm đào ngạch khoét vách, lấy đi kho báu thiêng liêng là hồng ân cao cả Chúa ban cho mình.

Và trong bài trích thư gửi tín hữu Rô-ma được chọn đọc hôm nay, thánh Phao-lô cũng thức tỉnh chúng ta đừng mê ngủ, đừng để những đam mê thế tục cướp mất phẩm chất cao đẹp của mình. Ngài nói: “Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng” (Rm 13,12-14).

Lạy Chúa Giê-su,

Xin cho chúng con luôn nhớ rằng từ thân phận phàm nhân tội lỗi, chúng con đã được Chúa nâng lên, được thông phần bản tính Thiên Chúa, được trở nên chi thể trong Thân mình Chúa, được trở nên đền thờ cao trọng của Chúa Thánh Thần…

Xin giúp chúng con biết sống xứng đáng với ân huệ Chúa ban, cụ thể là làm theo lời dạy của thánh Phao-lô: loại bỏ những việc làm đen tối, ăn ở cho đứng đắn, đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng… để khỏi làm tan vỡ phẩm giá cao quý của mình. Amen.

Lm Inhaxiô Trần Ngà

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.