Thường Nguyện

Đừng để con sang giàu
Kẻo con quên mất Chúa
Đừng để con quá nghèo
Con cũng xa Chúa đó [*]

Đời con quá yếu mềm
Dễ thay lòng đổi dạ
Khi con nghèo tơi tả
Hoặc phú quý giàu sang

Đừng để con buồn vương
Hoặc vui mừng ngây ngất
Kẻo chính con cũng mất
Làm sao nhận ra Ngài?

Con yếu đuối, Chúa ơi!
Bao đam mê, khát vọng
Cõi lòng như biển động
Sợ đời con cuốn trôi

Đừng để con hám lợi
Đừng để con hám danh
Kẻo con sẽ lạc lối
Làm sao tới Thiên đình?

Con ước nguyện chân thành
Yêu mến Ngài tha thiết
Đời bể dâu luân lạc
Xin thương xót, Chúa ơi!

Ước nguyện bình thường thôi
Một cuộc sống lương thiện
Luôn can đảm dâng hiến
Đơn sơ và khiêm nhường.

TRẦM THIÊN THU
———————–
[*] Cn 30:7-9.

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.