Nên Thánh

Chúa đã dạy: “Hãy trở nên hoàn thiện
Giống như Cha, Đấng ngự ở trên trời” [*]
Chúa bảo con phải nên thánh đấy thôi
Không nên thánh, nghĩa là phụ lòng Chúa

Đường nên thánh không có hoa thắm nở
Đầy trắc trở, gập ghềnh và chông gai
Chuyện nên thánh không ở thời tương lai
Mà là chuyện hằng ngày, thời hiện tại

Với Thiên Chúa, người khôn là kẻ dại
Còn kẻ dại lại chính là người khôn
Đích nên thánh không xa mà rất gần
Là bỏ mình từ những điều rất nhỏ

Vác thập giá đôi khi cũng té ngã
Cứ ngã rồi lại cố gắng đứng lên
Chẳng hề có thập giá nào dịu êm
Nên người vác sẽ chịu nhiều bầm giập

Tài sản quý của con người nhiều thật
Tính ích kỷ, thói kiêu ngạo, giả hình
Thích người giàu, ai nghèo hèn thì khinh
Đâu ai muốn bán hết tài sản đó

Không bán hết thì đừng mong theo Chúa
Không theo Chúa thì chẳng nên thánh đâu
Vác thập giá phải trước cũng như sau
Không nên thánh nếu “bán đồ nhi phế”

Muốn nên thánh ắt phải chịu đau khổ
Đau thân xác và khổ cả tinh thần
Vác thập giá mà tà tà, an nhàn
Chắc chắn rằng không thể nên thánh được

Lạy Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót
Xin giúp con bán hết cả cuộc đời
Không giữ lại điều gì, dù nhỏ nhoi
Vì con muốn theo Ngài để nên thánh.

TRẦM THIÊN THU
———————–
[*] Mt 5:48.

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.