Ước Lầm Mơ Sai

Những ước mơ chẳng phù hợp ý Chúa
Nên đường đời cứ trắc trở ngược xuôi
Có đôi khi lòng cảm thấy buồn lơi
Vì cảm giác phàm nhân thường như thế

Ngay từ lúc thành hình trong lòng mẹ
Ai cũng được Chúa ban đức khôn ngoan [1]
Nhưng con đã thoái hóa khi lớn lên
Nên không thể phân định ý Ngài muốn

Khi nhận ra thì tất cả đã muộn
Nên cảm thấy vô duyên và lạc loài
Rồi âm thầm nếm nỗi sầu đắng cay
Dù muộn màng nhưng xin được làm lại

Xin lỗi Chúa về ước mơ vụng dại
Vì cứ tưởng đường đời sẽ êm xuôi
Nhưng đâu ngờ đầy sỏi đá, chông gai
Khi chiều buông thấy chẳng được gì hết

Kính sợ Chúa, đời kết thúc tốt đẹp
Ngày lâm chung sẽ được hưởng phúc lành [2]
Lời Kinh Thánh khiến con phải giật mình
Lạy Thiên Chúa, xin thứ tha, thương xót!

TRẦM THIÊN THU
———————-
[1] Hc 1:14.
[2] Hc 1:13.

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.