Nến Đời

Gian nan như lửa đốt thiêu
Khiến đời như nến phải hao mòn dần
Nến vui tỏa sáng dịu hiền
Nến buồn tỏa sáng cô đơn lạc loài

Cuộc đời dù ngắn hay dài
Cũng như nến cháy hết đời mà thôi
Lửa nào cũng sáng tinh khôi
Khổ đau nào cũng sẽ trôi qua dần

Cháy đời đốt cả vui, buồn
Xác thân rời rã cho hồn vươn lên
Tìm về với Chúa từ nhân
Sống theo kế hoạch Ngài làm sẵn cho [1]

Đấng mà con phải tôn thờ
Chỉ Ngài là Đấng con chờ mong luôn [2]
Đời con như nến hao mòn
Lửa tình yêu Chúa đốt đêm đốt ngày.

TRẦM THIÊN THU
———————–
[1] Gr 29:11 – “Chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng.”

[2] Et 4:17đ – “Con sẽ không bái lạy một ai, ngoại trừ Ngài, lạy Chúa, và con sẽ không làm thế vì kiêu ngạo.”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.