Buồn Vui Nhân Thế

Cuộc đời có mấy niềm vui
Nỗi buồn lại cứ ngậm ngùi sớm khuya
Tìm trầm ngậm ngải với Thơ
Kiếm thêm ý Nhạc cho vừa ca dao

Chông chênh từng bước lao đao
Bước ngang, bước dọc, nghiêng chao vai đời
Trần gian khóc đứng, khóc ngồi
Cười ngả nghiêng rồi lại tiếp khổ đau

Trăm năm một chuyến bể dâu
Ai không khao khát ngọt ngào niềm vui?
Dẫu ai cũng chỉ một đời
Đời ngắn hay dài, quan trọng chi đâu

Miễn sao sống trọn thương yêu
Làm tròn bổn phận sớm chiều mà thôi!

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.