Luyện Ngục và Ân Xá

Tay Dang Rộng Cầu Xin Cha Thương Xót
Mắt Ngước Lên Khấn Nguyện Mẹ Đỡ Nâng

Tháng Mười Một là thời gian Giáo hội tập trung cầu nguyện đặc biệt và hành động vì các linh hồn đang chịu thanh tẩy trong Luyện Ngục.

Trong Thánh Lễ, Giáo hội dành lời cầu đặc biệt và những hành động khác cho những người qua đời. Bạn cũng có thể giúp làm giảm đau khổ cho các linh hồn trong Luyện Ngục. Sự giúp đỡ này được coi là ân xá, đồng thời có những hành động và lời cầu đặc biệt có thể đưa các linh hồn từ Luyện Ngục tới Thiên Đàng.

Có nhiều ơn đại xá chỉ có thể lãnh nhận trong Tháng Mười Một, thời gian tốt để đề cập Luyện Ngục và hai dạng ân xá.

I. LUYỆN NGỤC

Luyện Ngục là một phần giáo lý có thể phân biệt được của Đức tin Công giáo. Có thể bạn đã từng nghe khi tham dự Thánh Lễ hoặc đọc trong các sách về Đức tin Công giáo rằng Luyện Ngục là một trong những nơi người ta đến sau khi chết.

Luyện Ngục là gì và khác Hỏa Ngục như thế nào?

Chữ Luyện Ngục có nguyên ngữ Latin là “purgare” – nghĩa là “làm sạch” hoặc “thanh tẩy”. Theo giáo huấn của Giáo hội Công giáo, Luyện Ngục là một nơi hoặc trạng thái trừng phạt tạm thời dành cho những người đã chết trong ân sủng của Thiên Chúa nhưng không hoàn toàn sạch tội nhẹ hoặc những người vẫn cần được thanh tẩy trước khi được vào Thiên Đàng.

Chúa Giêsu nói: “Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy” (Mt 18:18). “Bất cứ điều gì” có nghĩa là mọi điều, bao gồm cả hình phạt vì tội lỗi.

Quá trình thanh tẩy rất quan trọng vì không có gì ô uế được phép xuất hiện diện trước mặt Thiên Chúa trên Thiên Đàng. Mặc dù tội lỗi của chúng ta được tha thứ khi chúng ta chết, nhưng nhiều sự ô uế khác vẫn có thể tồn tại trong chúng ta như các tội nhẹ. Nói cách khác, một người cần phải trải qua quá trình thanh luyện trong Luyện Ngục để đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui vĩnh hằng trên Thiên Đàng.

Chỉ có những người đã chết trong ân sủng mà chưa hoàn tất hình phạt tạm vì tội lỗi thì vào Luyện Ngục. Vì thế, Luyện Ngục là tình trạng tạm thời, không có ai ở đó mãi mãi hoặc phải vào Hỏa Ngục.

Theo giáo huấn đức tin Công giáo, hành động của các tín hữu còn sống trên thế gian ảnh hưởng đến số phận của những người nơi Luyện Ngục. Chúng ta có thể giúp đỡ những họ bằng cách cầu nguyện cho họ, bố thí, đền tội và lãnh ân xá cho họ.

II. ÂN XÁ

Giáo lý Công giáo mô tả ân xá là sự tha thứ hình phạt tạm vì tội lỗi đã được tha, qua hành động của Giáo hội như thừa tác viên phân phát kho tàng của Chúa Kitô.

Ân xá có thể là Tiểu Xá hoặc Đại Xá. Là ơn tiểu xá nếu chỉ loại bỏ một phần hình phạt tạm thời vì tội lỗi, hoặc là ơn đại xá nếu nó loại bỏ hình phạt hoàn toàn. Có thể lãnh ân xá cho chính mình hoặc cho người chết, nhưng không thể lãnh ân xá cho người sống.

Ngày nay, ơn tiểu xá có thể lãnh nhận (cho chính mình hoặc cho linh hồn người chết) khi chúng ta có ý tưởng tốt lành, cầu nguyện, làm việc tốt,… Mỗi ngày có thể lãnh ơn tiểu xá nhiều lần.

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicFaithStore.com)

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.