Xe Tăng Nga bị trúng mìn

Lính Nga vứt bỏ cả đồng đội để trốn chạy, nhưng vẫn không thoát. Xe tăng Nga chui vào bãi mìn chống tăng mà mới truớc đó 2 đồng đội của mình đã bị rang muối. Người ta tự hỏi, tại sao chiế tăng thứ ba không rẽ hướng khác.

Bài này đã được đăng trong Audio, Video. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.