Chọn

Xin cho con biết chọn Ngài
Là phần gia nghiệp suốt đời của con
Đừng mê vật chất thế gian
Tiền tài, danh vọng mà quên lãng Ngài

Dù đời con vẫn trắng tay
Nhưng đừng lừa lọc một ai lấy gì
Không tham dẫu chỉ một xu
Không gian ác, chẳng ranh ma với người

Xin vâng Thánh Luật Chúa Trời
Mến Chúa, yêu người trọn vẹn tâm can
Chỉ xin cuộc sống đủ ăn
Từ nghề lương thiện con làm, Chúa ơi!

Xin đừng nghèo rớt mùng tơi
Kẻo mưu độc sẽ gọi mời con theo
Xin đừng mê mải tham giàu
Kẻo con kiêu ngạo, quên yêu mọi người

Xin cho con biết chọn Ngài
Chính là cùng đích cuộc đời của con.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.