Có Chúa là gia nghiệp

Xin cho con biết tìm về bên Chúa
Nơi suối nguồn hạnh phúc niềm an vui
Nơi ban thưởng một sự sống đời đời
Nơi Thiên Đường câu hoan ca đẹp mãi.

Chúa chính là một người Cha nhân ái
Hằng bao dung tha thứ hết tội đời
Trái tim Ngài rộng mở mãi khôn ngơi
Vì yêu thương đến quên mình chịu chết.

Ân tình Ngài ngàn đời đẹp câu hát
Đã cho con một cuộc sống mến thương
Ơn đỡ nâng hằng dẫn con trên đường
Đưa con vào hưởng phúc vinh Nhà Chúa.

Xin cho con biết tìm về bên Chúa
Trong tin yêu phục vụ muôn muôn người
Biết cho đi để nhận lãnh ơn trời
Xin chọn Ngài làm tất cả gia nghiệp.

Giuse Trần Thế Tiến

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.