Giao Thông Tâm Linh

Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng
Ba màu tín hiệu rõ ràng giao thông
Đó là chuyện ở đời thường
Tâm linh tương tự, cũng không khác gì

Lúc nào cần phải làm chi
Rạch ròi xanh, đỏ, hay khi nào vàng
Đỏ là lời nhắc nhở “đừng”
Tội lỗi phải dừng, chớ có u mê

Đèn vàng nhắc nhở “lắng nghe”
Thánh Thần tác động, chớ mà làm ngơ
Đèn xanh dù sớm hay khuya
Nhắc trông cậy Chúa bốn mùa trần gian

Hiểm nguy chực sẵn đường trần
Đường tâm linh cũng vô vàn hiểm nguy
Bao “tai nạn” với ba thù
Vẫn sẵn chực chờ, phải tình thức luôn

Cầu xin Thiên Chúa gia ân
Bình an suốt chặng trần gian lữ hành.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.