Xin Một Chút Thôi

Cho con xin chút tình thương
Mồ côi số phận vô cùng khổ đau
Đời con đúng nghĩa bể dâu
Xin người thương xót mà trao chút tình

Thân con côi cút một mình
Gieo neo ngày tháng, độc hành, cô liêu
Cho con xin chút tình yêu
Số phận bọt bèo, khổ lắm, người ơi!

Cho con xin một chút thôi
Để còn đủ sức bước đời gian nan
Cho con xin chút bình an
Nén đôi dòng lệ chực tuôn xuống đời

Cho con xin chút vui cười
Để mà cố sống kiếp người trần gian
Cho con xin chút lãng quên
Để mà chịu đựng nỗi niềm riêng tư

Đất trời vẫn nắng, vẫn mưa
Mỗi người một phận, bốn mùa như nhau
Riêng con trĩu nặng khổ đau
Nhưng mong dệt khúc ca dao kiếp người

Vững tin yêu một Chúa Trời
Ý Ngài đã định vậy rồi. Xin vâng!

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.