Cầu Xin Nhân Danh Chúa Giêsu

Mọi ơn lành của Thiên Chúa được ban qua Chúa Giêsu và nhờ Chúa Giêsu. Sẽ không có ơn cứu độ nào khác được ban, mà không cần có Chúa Giêsu. Vì thế Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ và mỗi tín hữu, hãy cầu xin ơn lành trời cao nhân danh Người.

Chỉ có ơn lành của Thiên Chúa ban qua Chúa Giêsu, mới dẫn đến niềm vui trọn vẹn đích thực. Đây là lý do tại sao, nhiều người nói mình được ơn nọ, ơn kia, qua việc cầu nguyện đặt tay của người này, kẻ khác, thấy những điềm thiêng, dấu lạ, mà lòng vẫn bất an, gây hoang mang, không thay đổi, bởi điều đó không đến từ Thiên Chúa, không qua Chúa Giêsu và nhờ Chúa Giêsu, mà đến từ một thế lực tà thần nào đó.

Vì vậy, Giáo Hội vẫn có thói quen cầu xin cùng Chúa Cha, kết thúc lời nguyện với câu “chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con”. Amen

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.