Lời Thơ Dâng Mẹ

Mùa hoa Đức Mẹ tuyệt vời
Muôn hoa nở rộ khoe tươi sắc màu
Mỗi hoa ướp một lời cầu
Mừng ơn Thiên Chúa đã trao Mẹ hiền

Riêng con ý thiển, lời hèn
Vần thơ chẳng đẹp, tứ chen không vừa
Dám xin dâng Mẹ nhân từ
Tâm can tơ rối mà thừa oan khiên

Nguyện xin Thánh Mẫu dịu hiền
Giúp con can đảm vượt triền sơn khê
Trùng trùng điệp điệp tư bề
Ngày qua tháng lại nhiêu khê cuộc đời

Khát khao yêu mến, Mẹ ơi!
Dù con bất xứng, dù tơi tả lòng
Trăm năm xuôi ngược một dòng
Cầu xin Từ Mẫu đỡ nâng sớm chiều.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.