Ánh Sáng Thế Gian

Hãy là những ánh sáng yêu thương, xóa tan ngờ vực, hận thù, chia rẽ bất đồng…

***

Suốt hai mươi thế kỷ trôi qua, không kể các vị thánh tử đạo, vẫn có rất nhiều vị thánh thời danh, kể không thể hết qua một vài trang giấy, đánh động lương tri nhân loại. Một Martinô nghèo khổ bất hạnh, vượt lên chính mình, có tấm lòng vàng, bác ái yêu thương; mẹ Têrêsa đi đến tận ngang cùng ngõ hẻm để cứu, động viên an ủi những người khốn khổ nghèo hèn; Đức Phanxicô, hiện thân của Chúa tình thương, với lòng khiêm tốn, gần gũi đã làm thay đổi cả thế giới.

Các ngài chính là những ngọn đuốc sáng, tiếp nối Ánh Sáng Giêsu, sưởi ấm thế giới đang nguội lạnh, vắng bóng tình yêu Thiên Chúa. Đó cũng phải là sứ mạng của mỗi kitô hữu hôm nay. Hãy là những ánh sáng yêu thương, xóa tan ngờ vực, hận thù, chia rẽ bất đồng…

Xin Chúa là Ánh Sáng dọi mọi bước nẻo đường ta đi, và cho từng người mãi là ánh sáng của Chúa, để nhiều người không còn đi trong tối tăm lầm lạc, đêm đen. Amen.

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.