Hợp Xướng Tháng Năm

Muôn hoa thắm sắc tươi màu
Hái về dâng Mẹ mến yêu chân thành
Xin thương ban những ơn lành
Chở che con bước lữ hành trần gian

Xin thương nâng đỡ, giữ gìn
Đường đời gian khó vô ngần, Mẹ ơi!
Ma-ri-a đóa Hoa Trời
Hồng ân Vô nhiễm tuyệt vời Chúa ban

Con say sưa hát kính tôn
Hoa lòng dâng Mẹ ngày đêm nguyện cầu
Đường đời dẫu lắm khổ đau
Nhưng luôn có Mẹ, con đâu sợ gì!

Mẹ là Sao dẫn lối đi
Đưa con tới Chúa Giê-su Ngôi Lời
Tháng Năm đầy ắp Ơn Trời
Nắng vàng, mưa mát, người người yêu thương

Nốt Vui nối kết nốt Mừng
Nốt Thương, nốt Sáng rộn ràng hòa âm
Muôn lòng hợp xướng Tháng Năm
Kính dâng Đức Mẹ từ nhân sớm chiều.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.