Chuỗi Phúc Âm

Chuỗi Mân Côi là “sợi dây Kinh Thánh”
Các mầu nhiệm Phúc Âm được nối dài
Vui rồi Sáng, Thương, Mừng – một vòng đời
Chúa Giê-su xuất hiện mọi hoàn cảnh

Chuỗi Mân Côi nối từng lời Kinh Thánh
Cả Phúc Âm được liên kết diệu kỳ
Nhịp Mân Côi êm ả tựa câu ru
Như điệu nhạc phổ áng thơ mầu nhiệm

Lòng đạo đức bình dân thật thánh thiện
Rất đơn giản nhưng hấp dẫn vô cùng
Dù chỉ đọc một mình hay đọc chung
Những đóa kinh vẫn đẹp lòng Đức Mẹ

Kinh Mân Côi có bốn mùa kỳ lạ
Những chuỗi kinh là những vòng triều thiên
Kính dâng lên Mẹ Thiên Chúa dịu hiền
Càng dâng nhiều thì người dâng càng phúc

Mỗi kinh là mỗi bậc lên Thiên Quốc
Chiếc thang dây Mân Côi dẫn đúng đường
Kinh Kính Mừng có hai vế lạ lùng
Như phương trình được cân bằng tuyệt đối.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.