Tái Sinh Bởi Trời

Xin Chúa Giêsu Phục Sinh, giúp ta biết bỏ đi cái tôi quá lớn, để không bao giờ xé lẻ, tách biệt, tạo nên khoảng cách giữa ta với anh chị em, trở nên nhịp cầu nối, …

***

Thứ Ba, Tuần II Phục Sinh. Ga 3, 7b – 15

Chúa Giêsu nhắc cho Nicôđêmo và mỗi người tín hữu hôm nay phải “Tái sinh bởi trời”, nghĩa là phải bỏ đi lối sống cũ, để sống theo Thánh Thần hướng dẫn. Đây chính là đòi hỏi của bí tích Thánh Tẩy cho những ai lãnh nhận Bí tích này, trở thành con người mới trong Chúa Kitô Phục Sinh.

Ích kỷ, giận hờn, ghen tuông, đố kỵ, tranh giành… tham lam, không phải là con người được sinh ra bởi Thần Khí. Chỉ những ai sống hiệp thông huynh đệ, nhường cơm sẻ áo, theo tinh thần của các tín hữu sơ khai “Đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí. Chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song để mọi sự làm của chung”. Tất cả làm nổi bật một đại gia đình yêu thương và hiệp nhất.

Xin Chúa Giêsu Phục Sinh, giúp ta biết bỏ đi cái tôi quá lớn, để không bao giờ xé lẻ, tách biệt, tạo nên khoảng cách giữa ta với anh chị em, trở nên nhịp cầu nối, điểm gặp gỡ, hiệp thông huynh đệ của những người được tái sinh bởi trời. Amen.

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.