Nhiệt Tâm Nhà Chúa

Chúa Giêsu ý thức sứ mạng của Cha trao phó, đến trần gian để chữa lành bệnh tật, khử trừ ma quỷ, thi thố tình thương, phục hồi phẩm giá con người. Lòng “nhiệt tâm nhà Chúa”, thôi thúc Ngài ra đi, không biết mệt mỏi cho sứ vụ loan báo Tin mừng.

Thánh Phanxicô đã dồn hết sức lực, lo cho công việc truyền giáo, đến nỗi ngài đã qua đời vì kiệt sức. Trong lúc hấp hối, miệng thánh nhân vẫn mấp máy lời thân thưa “Lạy Chúa, còn nữa, còn nữa…”

Mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi nhiệt tâm cho sứ vụ loan báo Tin mừng. Đã năm thế kỷ trôi qua, máu của hàng trăm nghìn vị tử đạo đổ xuống trên cánh đồng Việt Nam thân yêu. Thế nhưng, con số người nhận biết Chúa Kitô vẫn còn rất khiêm tốn. Phải chăng, ta chưa thực sự nhiệt tâm, dấn thân đem Chúa cho người khác.

Xin cho mỗi kitô hữu có được lòng nhiệt huyết như Chúa, để sẵn sàng đem Chúa đến cho người khác, bằng chình đời sống tốt lành, bác ái yêu thương. Amen

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.