Cầu Nguyện Với Thánh Corona Trong Cơn Đại Dịch

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã đến thế gian này để cứu độ chúng con. Trong lúc này, cúi xin Ngài nhìn đến chúng con và những người phụng sự Ngài, xin giữ chúng con an toàn trong lúc đại dịch này.

Xin chữa lành những người nhiễm bệnh, xin an ủi những người đau khổ, xin đem về những người đã lạc xa, và trên hết mọi sự, lạy Chúa, xin gia tăng đức tin cho chúng con.

Xin ban ơn cho chúng con đi theo Ngài, như Thánh tử đạo Corona, người đã hiến mạng sống vì yêu mến Ngài, để chúng con vác thập giá hằng ngày mà không sợ hãi hoặc do dự.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.

Lạy Thánh Corona, người bảo trợ các nạn nhân đại dịch, xin nguyện giúp cầu thay cho chúng con. Amen.

Trầm Thiên Thu chuyển ngữ

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.