Thành Tâm Tìm Chúa

Thiên Chúa thực thi lời hứa cứu độ, qua việc sai Con Một duy nhất, Ngôi Hai Giáng trần không phải là chuyện đột xuất, tình cờ, nhưng đã được chuẩn bị, loan báo qua rất nhiều tiên tri, không ngừng loan tin Đấng Emnuel, “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

***

Thật kỳ lạ, kể cả các mục đồng, một số rất ít trong dân tộc Israel được may mắn Thiên Thần loan báo tin vui Con Thiên Chúa giáng trần “Đây ta báo cho các ngươi một tin mừng trọng đại, hôm nay Đấng Cứu Thế đã ra Giáng sinh cho chúng ta”, phần rất đông còn lại, không nhận biết tin vui ơn cứu độ này.

Việc Thiên Chúa thực thi lời hứa cứu độ, qua việc sai Con Một duy nhất, Ngôi Hai Giáng trần không phải là chuyện đột xuất, tình cờ, nhưng đã được chuẩn bị, loan báo qua rất nhiều tiên tri, không ngừng loan tin Đấng Emnuel, “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Gần hơn thế nữa, Gioan Tiền Hô đã kêu gọi dân chúng “dọn đường, sửa lối cho ngay thẳng”, Ngài đến nơi rồi! “Mọi người sẽ được chiêm ngưỡng ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta”.

Vậy mà họ vẫn không nhận ra, ngay cả các tầng lớp lãnh đạo tôn giáo Do Thái cũng mù tối như thế. Hay nói đúng hơn, họ biết thời gian, nơi chốn Chúa Giáng sinh, nhưng lòng kiêu căng, tự phụ, cố tình làm ngơ giả điếc, không muốn nghe, không muốn thấy, cũng chẳng muốn Chúa đến. Phần Hêrôđê cũng thế! Lòng lang dạ sói, tham lam, nham hiểm, muốn tìm gặp Hài Nhi Giêsu, không phải vì thành tâm mà là dã tâm muốn diệt trừ mầm mống, mà ông nghĩ rằng nguy cơ làm lung lay ngai vàng của mình.

Chỉ có ba nhà hiền sĩ, họ là những người hiền lành, chất phát, nghiên cứu nghiên cứu thiên văn, thấy có vì sao lạ, báo hiệu điềm vui mừng, liền bỏ tất cả để lên đường kiếm tim chân lý. Nhờ lòng thành, tâm thiện, dõi theo ánh sao dẫn đường, chỉ lối, cuối cùng ước mơ kiếm tìm bấy lâu nay cũng được toại nguyện. Họ đã gặp được Hài Nhi Giêsu, Mặt Trời Công Chính, “Vua muôn dân từng mong đợi”, liền lấy lễ vật, vàng, nhũ hương, mộc dược ra cung tiến Ngài.

Cũng vậy, ta có gặp được Chúa hay không, tùy thuộc vào thành tâm, thiện chí của mỗi người. Hay nói đúng hơn, muốn gặp được Chúa, ta phải có thái độ, lối sống của ba nhà Hiền sĩ, khiêm tốn, đơn sơ, khao khát tim kiếm Chân lý. Nghĩa là đi ra khỏi cái óc thành kiến, vênh vang, tự phụ, sẵn sàng lên đường tìm kiếm Chúa qua Kinh Thánh, qua việc cử hành phụng vụ, Thánh lễ….Để từ đó, ta sẽ gặp Ngài qua tha nhân, nhất là những người đau khổ, cả những người gây đau khổ, vu vạ, cáo gian….Tất cả họ đang rất cần ta thể hiện lòng xót thương của Thiên Chúa, cứu vớt, chữa lành, hòa giải, thứ tha. Được như vậy, ta sẽ là ánh sao dẫn lối chỉ đường, là máng chuyển thông phúc lành của Thiên Chúa cho nhân trần. Amen

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.