Kinh Cầu Giáng Sinh

Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, xin nghe lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, xin nghe lời chúng con.

Lạy Chúa Cha là Chúa Thiên Đàng, xin nghe lời chúng con.
Lạy Chúa Con là Đấng cứu độ thế gian, xin nghe lời chúng con.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin nghe lời chúng con.
Lạy Ba Ngôi Chí Thánh, Một Thiên Chúa, xin nghe lời chúng con.

Lạy Hài Nhi Giêsu, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là Thiên Chúa, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là Con Đức Trinh Nữ Maria, xin thương xót chúng con.

Lạy Hài Nhi Giêsu là Đấng sinh ra trước khi có Sao Mai, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là Đấng hóa thành nhục thể, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là Đấng Khôn Ngoan của Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là tiết hạnh của Đức Mẹ, xin thương xót chúng con.

Lạy Hài Nhi Giêsu là Con Một của Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là Con duy nhất của Đức Mẹ, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là hình ảnh Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là Đấng tạo dựng Đức Mẹ, xin thương xót chúng con.

Lạy Hài Nhi Giêsu là Ánh Huy Hoàng của Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là đức hạnh của Đức Mẹ, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là Đấng đồng bản thể với Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là Đấng vâng phục Đức Mẹ, xin thương xót chúng con.

Lạy Hài Nhi Giêsu là niềm vui của Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là sự tài sản của Đức Mẹ, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là tặng phẩm của Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là lễ dâng của Đức Mẹ, xin thương xót chúng con.

Lạy Hài Nhi Giêsu là hoa trái của Trinh Nữ, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là Đấng tạo dựng loài người, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là quyền năng của Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là Thiên Chúa của chúng con, xin thương xót chúng con.

Lạy Hài Nhi Giêsu là Huynh Trưởng của chúng con, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là Con Người hoàn hảo của sự thụ thai, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là Đấng khôn ngoan từ tuổi thơ, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là Cha của mọi độ tuổi, xin thương xót chúng con.

Lạy Hài Nhi Giêsu là Đấng của mọi thời, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là Đấng ban sự sống, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là Ngôi Lời vĩnh hằng và tự im lặng, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là Đấng đã khóc chào đời nơi máng cỏ, xin thương xót chúng con.

Lạy Hài Nhi Giêsu là sấm động nơi Thiên Đàng, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là nỗi sợ hãi của Hỏa Ngục, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là niềm vui của Thiên Đàng, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là Đấng khiến ác nhân kinh hãi, xin thương xót chúng con.

Lạy Hài Nhi Giêsu là ước muốn của các đạo sĩ, xin thương xót chúng con.
Lạy Hài Nhi Giêsu là Đấng bị thế nhân khước từ, xin thương xót chúng con.

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Aleteia.org)

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.