Khoẳng Lặng Thu – Đông

Tiễn Thu đi, đón Đông về
Nghe lòng còn lắm bộn bề băn khoăn
Đông về rón rén bước chân
Công khai mà ngỡ như len lén về

Tiễn Thu đi có nhớ Thu?
Cớ sao Đông cứ co ro, lặng buồn?
Làm thinh không phải cô đơn
Mà là để tránh lây lan cho đời

Bởi vì dịch bệnh khắp nơi
Bớt nói, bớt lời, ích lợi lẫn nhau
Ai mà thinh lặng được lâu
Là người sáng suốt, biết điều, khôn ngoan [*]

Cầu xin Thiên Chúa gia ân
Cho đời bớt khổ, an toàn, thêm vui
Không còn chịu cảnh ngậm ngùi
Tháng ngày còn lại, xin Ngài chở che.

TRẦM THIÊN THU
————————
[*] Hc 1:24 – “Ai làm thinh không nói một thời gian, thì thiên hạ sẽ mở miệng khen là sáng suốt.”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.