Nhiễu nhương

Đất nước sao mà lắm nhiễu nhương
Cán trên cán dưới cũng một phường
Thi đua đục khoét dù to nhỏ
Thả sức lộng hành khắp địa phương

Kỷ luật khai trừ toàn đối thủ
Đốt lò sợ đốt cả trung ương
Tham ô chính tại vì cơ chế
Lãnh đạo cầm đầu lũ bất lương.

Hà Thượng Thủ (HNPD)

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.