Mục Đích

Sống là con người, chết hóa thây ma
Chẳng quý mến nhau khi sống
Nhận họ, phát tang thương người nằm bất động
Làm như vậy ích lợi gì?

Chiếc quan tài đắt tiền rất to
Những vòng hoa tươi đẹp và sang trọng
Xây lăng tẩm lớn choán cả khu đất rộng
Làm như vậy ích lợi gì?

Ai cũng thả xuống huyệt những đóa hoa
Dù khi họ sống chẳng được quan tâm chi cả
Bài cảm tạ dài lê thê những lời kính cẩn hoa mỹ
Làm như vậy ích lợi gì?

Kèn tây thổi những bài bi đát lâm ly
Khúc chiêu hồn mà rộn rã kỳ lạ
Người giàu chết vẫn sang là thế
Làm như vậy ích lợi gì?

Khi sống nói nhau những lời chua ngoa
Khi chết treo câu đối, cờ tang, tỉ tê than khóc
Chẳng biết ai quen, ai lạ, ai giả, ai thật
Làm như vậy ích lợi?

Mỹ kim giả đem rải đầy đường như mưa
Ngày giỗ làm đám linh đình, mời nhiều khách
Nói cười rôm rả khen nhau “có phước”
Làm như vậy ích lợi gì?

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.