Ân Tình Thánh Tâm

Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su
Kho tàng hồng ân nhiệm lạ
Xin cho con được ẩn trú
Suốt đời, suốt kiếp lữ hành

Thánh Tâm Chúa – Mạch Ân Tình
Đời đời bao la thương xót
Xin giúp con luôn ý thức
Là một tội nhân khốn cùng

Đường đời gian khó chập chùng
Mà con bất tài, yếu đuối
Nhiều khi cảm thấy chới với
Xin Ngài che chở phận hèn

Giữa cơn đại dịch lây lan
Xin Ngài ban ơn nâng đỡ
Những ai muộn phiền, đau khổ
Cho họ kiên vững đức tin

Xin Ngài tiêu diệt yêu tinh
Cho mọi người được vui sống
Xin cho biển đời bớt động
Không ai phải chạy thoát thân.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.