Tâm Tình Tháng Mười

Tháng Mười là tháng tuyệt vời
Bởi vì có Mẹ Mân Côi hộ phù
Mặc dù chưa được như xưa
Vẫn còn dịch bệnh nên chưa tươi cười

Việt nhân tín nguyện Mân Côi
Nguyên cầu Đức Mẹ ngăn loài quỷ ma
Xin cho thế giới an hòa
Khắp nơi hạnh phúc đẹp Mùa Mân Côi

Tháng Mười là tháng tuyệt vời
Bởi vì có Mẹ Mân Côi hộ phù
Chúng con khấn nguyện thiết tha
Cứu nguy nhân loại mau qua nạn này

Việt Nam lắm nỗi đắng cay
Truân chuyên chồng chất, đọa đày triền miên
Chúng con yếu đuối, mọn hèn
Mà đành chịu đựng oan khiên khôn lường

Cầu xin Thánh Mẫu xót thương
Lạy Mẹ từ ái – Nữ Vương Hòa Bình.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.