Gươm Thần Mân Côi

Ngày xưa mau tan đại dịch
Chính là nhờ Kinh Mân Côi [1]
Một loại linh khí đặc biệt
Giải trừ sự dữ trên đời

Tràng hạt là gươm thần thánh [2]
Là khẩu súng máy tâm linh
Là bom nguyên tử ân sủng [3]
Tiêu diệt hết loài yêu tinh

Đức Mẹ có quyền phép lạ
Do chính Thiên Chúa ban cho
Cầu nguyện với Mẹ hiệu quả
Không ai thất vọng bao giờ

Thang dây Mân Côi vững chắc
Dẫn lên tới cửa Thiên Đàng
Thiên Chúa giàu lòng thương xót
Cho Mẹ che chở, đỡ nâng

Theo Mẹ sẽ gặp được Chúa
Không lo lạc lối, sai đường
Tội nhân được Mẹ bảo vệ
Chắc chắn Thiên Chúa xót thương

TRẦM THIÊN THU
———————–
[1] Đại dịch Black Death – Cái Chết Đen, xảy ra những năm 1348–1350, giết chết 1/3 dân số Âu châu.

[2] Thánh Maximilian Kolbe gọi Chuỗi Mân Côi là “lưỡi gươm.”

[3] Tôi tớ Chúa Joseph Kentenich nói Chuỗi Mân Côi là “khẩu súng máy tâm linh” và “bom nguyên tử ân sủng.”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.