Tháng Mười Nhớ Mẹ

Nhớ xưa Fa-ti-ma
Một làng quê bé nhỏ
Nhưng có điều nhiệm lạ
Đức Mẹ đã hiện ra

Có những ngày mười ba
Sáu tháng liền như thế
Mẹ hẹn với ba trẻ
Gặp Mẹ bên cây sồi

Tự xưng Mẹ Mân Côi
Mẹ khuyên phải sám hối
Năng lần hạt sớm tối
Yêu mến Mẹ nhiều hơn

Xin Mẹ thương chúng con
Những Việt nhân hèn mọn
Phải chịu nhiều đại nạn
Xin giải hạn Việt Nam.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.