Tin Vào Thần Dược Mân Côi …

Mẹ Maria đã cứu giúp các tín hữu Việt Nam cách tỏ tường tại La Vang, Trà Kiệu, và khắp nơi trong cả nước. Ai có lòng yêu mến tin tưởng nơi Mẹ, và tha thiết cầu xin Mẹ, đều có thể nhận ra Mẹ ban hồng ân chung cho Giáo Hội, hồng ân riêng cho …

***

“Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai”.

Kinh kính mừng, chuỗi kinh Mân Côi là vũ khí chiến thắng chước cám dỗ của ma quỷ, là linh dược bình an tâm hồn trong hồi khốn khó, đau thương. Đây là kinh nghiệm sống đạo của cha ông Việt Nam chúng ta trong các thời kỳ bức bách cùng cực, đến máu đổ đầu rơi, hiến mạng sống làm chứng cho Nước Chúa, cho Tin Mừng cứu rỗi.

Mẹ Maria đã cứu giúp các tín hữu Việt Nam cách tỏ tường tại La Vang, Trà Kiệu, và khắp nơi trong cả nước. Ai có lòng yêu mến tin tưởng nơi Mẹ, và tha thiết cầu xin Mẹ, đều có thể nhận ra Mẹ ban hồng ân chung cho Giáo Hội, hồng ân riêng cho các gia đình, cho mỗi người – Hồng Ân Bình An.

Một cha già kể rằng: “Thuở xưa, hồi quẩn bách, người người lần chuỗi, nhà nhà lần chuỗi, mọi lúc mọi nơi đều có người lần chuỗi. Thật vui lòng Mẹ, thật đẹp lòng Chúa”.

Lòng đạo đức bình dân ấy là di sản thiêng liêng mà cha ông chúng ta đã để lại. Đáng mừng vì có nhiều người trẻ đang lần chuỗi chung online trong những ngày giản cách; có nhiều nhóm bà mẹ công giáo, gia trưởng, liên gia đang lần chuỗi liên kết theo cách có hẹn giờ, và theo cách tùy lúc thuận tiện; có nhiều anh chị em lần chuỗi riêng trong khu cách ly, hoặc cách ly tại nhà. Một bạn trẻ nói: “Nhà con lần chuỗi vì tin vào thần dược Mân Côi có hiệu quả lâu dài hơn bất kỳ loại vaccin nào”.

Ước gì, hồi dịch bệnh này, mọi người lần chuỗi vì yêu mến Mẹ và tin tưởng cầu xin: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử”. Ước gì chúng ta không phải lấy làm tiếc mà nói: “Ngày lần chuỗi mọi nơi ấy đâu rồi?”, “Truyền thống ấy đâu rồi?”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến tin tưởng Mẹ Maria, và nhờ Mẹ xin Chúa ban muôn phúc bình an. Amen

PM. Cao Huy Hoàng

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.