Bàn Tay Mân Côi

Đan tay với những hạt kinh
Mân Côi từng nhịp an bình, dịu êm
Hạt ngày nối với hạt đêm
Đưa linh hồn hướng tới miền vĩnh sinh

Bàn tay lướt hạt ân tình
Tay già, tay trẻ nối kinh nhiệm mầu
Mân Côi – điệp khúc tình yêu
Dệt bài hợp xướng cao rao Mẹ Hiền

Mùa Vui, mùa Sáng êm đềm
Mùa Thương tưởng niệm, hân hoan mùa Mừng
Mân Côi – khúc hát trầm hùng
Gieo vần nhân thế, hòa cung Thiên Đàng

Mỗi kinh là mỗi đóa hồng
Kết Triều Thiên Thánh kính dâng Mẹ Hiền
Thầm thì kinh nguyện dâng lên
Hồng ân ban xuống, tín nhân an bình

Đan tay với những hạt kinh
Mân Côi tỏa ánh lung linh nhiệm mầu.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.