Niệm Khúc Mân Côi

Lâm râm kinh nguyện diệu huyền
Như thang từng bậc về miền Thiên Cung
Niềm VUI hòa quyện cung THƯƠNG
Đức tin bừng SÁNG điệu MỪNG ngày đêm

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn
Xin cho con biết dấn thân, quên mình
Kính mừng Đức Mẹ nhân lành
Xin cho con biết hy sinh chuyên cần

Kính mừng Đức Mẹ từ nhân
Xin cho con biết thành tâm yêu người
Kính mừng Đức Mẹ Chúa Trời
Xin cho con biết sống đời xin vâng

Kính mừng Mẹ Chúa Thiên Đàng
Xin cho con biết xót thương trọn niềm
Kính mừng Đức Mẹ dịu hiền
Giúp con hoàn thiện dẫu buồn hay vui

Kính mừng Đức Mẹ đẹp tươi
Xin thương dìu dắt đường đời trần ai
Kính mừng Đức Mẹ Sao Mai
Xin thương hướng dẫn đường ngay, lối lành

Kính mừng Đức Mẹ đồng trinh
Xin cho con biết tín thành, kiên trung
Kính mừng Đức Mẹ xót thương
Xin cho con biết khiêm nhường luôn luôn

Kính mừng Đức Mẹ ban ơn
Xin cho con biết thành tâm nguyện cầu
Kính mừng Mẹ Chúa tối cao
Xin cho con biết sống theo Ý Ngài

Việt Nam còn lắm nỗi đời
Tháng ngày oan ức, chơi vơi muộn phiền
Ước mong thoát dịch vô thần
Xin thương nước Việt mọn hèn, Mẹ ơi!

TRẦM THIÊN THU [Đăng Báo TTĐM số 525-526, tháng 9 & 10-2021]

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.