Sứ Giả Bình An

Cuộc đời còn nhiều lắm chông gai, ta phải là chứng nhân của niềm vui vì có Chúa…

***

Ta đang sống trong một xã hội văn minh tiên tiến, nhưng cũng đầy những bất công, hận thù, chia rẽ, bè phái, tranh giành, đấu đá lẫn nhau. Chúa mời gọi các kitô hữu, hãy là sứ giả bình an của Chúa đến cho mọi người. Dù cuộc đời còn nhiều lắm chông gai, ta phải là chứng nhân của niềm vui vì có Chúa.

Không chỉ rao giảng Tin mừng của Chúa bằng lời nói, nhưng còn bằng chính đời sống chứng nhân, quan tâm, nâng đỡ, ủi an, chia sẻ vui buồn phận người “gồng gánh trách nhiệm nặng nề cho nhau”. Ta cần nhìn thấy Chúa Giêsu nơi tha nhân, để hết mình với Chúa qua việc đem tình thương của Ngài đến với họ, quảng đại phục vụ, cho đi một cách vô vị lợi. Dù ở bất cứ nơi đâu, ta cũng phải trở nên niềm vui, sự hiệp nhất, yêu thương, trở nên nhịp cầu gặp gỡ nối kết tình người.

Muốn như thế, xin cho ta biết dẹp bỏ cái tôi ích kỷ, sống vị tha, lấy niềm vui, hạnh phúc của người khác làm lý tưởng đời mình. Amen

Lm Gioan Vũ Xuân Nghị

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.