Đời Rối

Trần gian rối quá, Mẹ ơi!
Xin thương gỡ rối kiếp người chúng con
Phàm nhân lắm cảnh lầm than
Ít vui mà lại nhiều buồn, Mẹ ơi!

Biết bao nút thắt cuộc đời
Gỡ hoài vẫn thấy rối bời quanh năm
Lại thêm dịch bệnh tràn lan
Cuộc đời càng rối rắm thêm rất nhiều

Cầu xin Mẹ gỡ giúp mau
Chúng con bất lực gỡ nào được chi
Rối vì dịch, rối hiểm nguy
Vậy mà thiên hạ vẫn khoe mình tài

Xin thương nguyện giúp cầu thay
Thiết tha xin Mẹ ra tay gỡ dùm
Loài người gỡ chỉ rối thêm
Cứ loay hoay mãi lại làm rối hơn

Xin ơn phân định xác hồn
Thông minh gỡ rối gian trần thời nay.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.