Lên đường với Chúa

Con đây chính Chúa gọi mời,
Hành trình gieo bước, vào đời yêu thương.
Gian trần gian khó dặm trường
Tay Ngài nâng đỡ, dẫn đường con đi

Bao lần vấp ngã sợ chi
Ngài ban sức mạnh mỗi khi lên đường
Bão bùng sóng gió khôn lường
Đường đi có Chúa bình thường con ơi!

Theo Ngài con đến mọi nơi,
Mang Tin Mừng Chúa, reo Lời truân chuyên.
Ngợi khen ,Chúc tụng, Giảng truyền
Này đây sứ mạng, tình duyên theo Ngài.

Nguyện lòng mãi không chia hai
Theo chân cha thánh, Ngài sai vào đời.
Đa minh – rảo bốn phương trời,
Chọn nương nhà Chúa, nghỉ ngơi tâm hồn.

Theo Ngài con học các môn:
Thánh khoa, nhân đức, học dồn chữ “yêu”.
Hăng say rèn luyện nhiều nhiều
Đàn ca, năng khiếu và yêu nguyện cầu.

Chúa là mục tiêu hàng đầu,
Con xin được mãi theo hầu Chúa thôi,
Theo Ngài con bước ra khơi,
Nguyện xin xác quyết trọn đời hiến dâng

Xin Ngài sát bước đỡ nâng,
Cho con vững bước, mãi vâng ý Ngài.

Anna Y Thanh

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.