Vòng Ru Thời Gian

Sang Thu rồi sẽ vào Đông
Chu kỳ tất yếu theo vòng thời gian
Trăng tròn – khuyết, rồi khuyết – tròn
Luân phiên thay đổi, luân phiên tháng ngày

Đủ giờ bởi góp từng giây
Đầy năm, đầy tháng, từng ngày xoay theo
Cuộc đời lắm nỗi gieo neo
Khổ đau dệt khúc ca dao đời thường

Đời thường mà vẫn dễ thương
Dễ thương vì được tựa nương Chúa Trời
Ngài ban Đức Mẹ từ nhân
Cho đời đau khổ vẫn luôn ngọt ngào

Chúa ban sự sống dồi dào
Theo vòng ngày tháng thương yêu đầy tràn
Ngọt ngào tình mẹ trần gian
Thiêng liêng Tình Mẹ ở trên Thiên Đàng

Ngước nhìn Vầng Mẹ huy hoàng
Xin thương soi sáng như trăng đêm rằm
Cúm Tàu đe dọa gian trần
Hiểm nguy chờ chực ngày đêm không ngừng

Xin thương xoay chuyển đúng đường
Như Thiên Chúa đã quan phòng từ xưa.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.