Cầu Vồng Thương Xót

Cầu vồng là giao ước
Từ thời ông Nô-ê
Sau thời gian rửa đất
Cho sạch hết gian tà

Từ đó không còn nữa
Hồng Thủy lần thứ hai
Thiên Chúa hằng che chở
Mọi dân tộc đời này

Đã có nhiều giao ước
Nay Chúa lại ban thêm
Cầu vồng lòng thương xót
Che chở các tội nhân

Dù xấu xa tội lỗi
Đừng mất lòng cậy trông
Chớ hoang mang, sợ hãi
Tình Chúa vẫn vô cùng [1]

Thời này là thời cuối
Còn thời hạn xót thương
Ai thành tâm sám hối
Sẽ được Chúa dỡ nâng [2]

Mọi lời hứa ứng nghiệm
Chẳng hề sai bao giờ
Thiên Chúa còn kiên nhẫn
Để người ta trở về [3]

Khắp nơi khổ vì dịch
Chúa không muốn tẩy trừ
Nhưng là lời nhắc nhở
Về kịp giờ thứ tha.

TRẦM THIÊN THU
———————–
[1] “Hỡi linh hồn mê mải trong bóng tối, đừng thất vọng. Mọi thứ chưa mất. Hãy đến và tín thác vào Thiên Chúa, Đấng thương yêu và thương xót” (Nhật Ký Thánh Faustina, số 1486).

[2] “Những linh hồn tôn vinh và phổ biến việc tôn sùng Lòng Thương Xót của Ta thì sẽ không sợ hãi trong giờ chết” (Nhật Ký Thánh Faustina, số 1540).

[3] “Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người chậm trễ. Kỳ thực, Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải” (2 Pr 3:9).

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.