Cầu Mẹ Sài Gòn

Lạy Thánh Mẫu Thiên Chúa
Là Nữ Vương Hòa Bình
Cầu xin Mẹ che chở
Nước Việt còn điêu linh

Ngày xưa trên dương thế
Mẹ chịu nhiều khổ sầu
Xin cầu thay nguyện giúp
Cho đại dịch qua mau

Biết bao người khốn đốn
Biết bao trẻ mồ côi
Cuộc sống bị đảo lộn
Xin cứu giúp, Mẹ ơi!

Cầu xin Mẹ biến đổi
Cả ngoại tại, nội tâm
Cho Nước Việt nên mới
Theo ý Chúa từ nhân

Xin che chở thế giới
Xin gìn giữ Sài-gòn
Xin hoán cải xã hội
Xin lột xác Việt Nam.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.