Sa Mạc Cách Ly

Đi vào sa mạc cách ly
Là an toàn nhất, chẳng gì phải lo
Buồn thì cứ hét thật to
Vui thì thoải mái cười khì mình ên

Hết ngày rồi lại qua đêm
Cầu xin Thiên Chúa thương ban an bình
Làm cho thế giới yên lành
Cho Việt Nam thoát yêu tinh cúm Tàu

Không còn sóng dữ lao xao
Không còn khoác lác, tự kiêu, hợm mình
Cho mọi người biết hy sinh
Miệt mài cầu nguyện, Thánh Kinh niệm lời

Chuyên cần lần chuỗi Mân Côi
Mến Chúa, yêu người, chẳng kỳ thị ai
Cách ly, phong tỏa hôm nay
Canh tân, sám hối, ngày mai rạng ngời.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.