Tâm Tư Bên Thập Tự

Hạt bụi con bay giữa đời lạc lõng
Nhỏ nhoi nhất, chẳng bằng hạt cát nào
Không giống ai vì cuộc sống lao đao
Đầy trăn trở với biết bao khó nhọc

Đời kém cỏi trong tất cả lĩnh vực
Bởi vì con chẳng được học nhiều gì
Hầu như con cứ phải tự mày mò
Nhờ ơn Chúa mà con tự hiểu được

Xin giúp con đừng nghiêng về sự ác
Không thỏa hiệp với những ý gian tà [1]
Biết phân định điều tốt với xấu xa
Đủ mạnh mẽ để bảo vệ chân lý

Xin hướng con luôn nghiêng về Thánh Ý
Không ngả theo bả lợi lộc, tiền tài [2]
Biết chấp nhận thua thiệt ở đời này
Đủ can đảm và kiên trì thẳng tiến

Hạt bụi con bay giữa cuộc đời hữu hạn
Phải dầm mưa dãi nắng suốt bốn mùa
Vác thập tự nhiều phen té lăn cù
Xin giúp con đứng lên bằng ơn Chúa

Con yếu đuối nên xin bám vào Mẹ
Nếu không thì con sẽ lạc đường ngay
Cầu xin Mẹ che chở và cầm tay
Dẫn con đi đúng đường về bên Chúa

TRẦM THIÊN THU
————————
[1] Tv 141:4 – “Xin đừng để lòng con nghiêng về sự dữ, đừng để con làm điều ác với bọn gian tà”.

[2] Tv 119:36 – “Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý, không ngả theo lợi lộc tiền tài”.

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.